Bouwemissietool is de opvolger van Noxestimator

De Bouwemissietool van TNO heeft voornamelijk, maar niet uitsluitend, focus op woningbouwprojecten. Het gaat uit van projectkenmerken, zoals gebouwafmetingen en -gewichten, en maakt een schatting van benodigde materialen en transporten. Het doel is inzicht bieden in emissies van de inzet van transport en materieel bij bouwprojecten en de impact van reductiemaatregelen waaronder het verschonen van transport en materieel, industriële bouwmethoden en bouwlogistiek (bouwhub). 
Klik op de knop hieronder om direct naar de Bouwemissietool van TNO te gaan.

Emissievoorspeller

De Emissievoorspeller richt zich voornamelijk, maar niet uitsluitend, op de GWW-sector, waarbij informatie over de inzet van materieel uit de kostenramingen (materieel- en materiaal planningen) wordt gebruikt. Er wordt een voortoets gedaan, op basis van de bestaande SSK, via een directe koppeling met AERIUS, met als hoofddoel een snelle indicatie te geven of de stikstofdepositie voor de gewenste bouwlocatie binnen de grenswaarde valt. Indien de stikstofdepositie boven de grenswaarde valt kan een indicatie worden opgevraagd welke vermindering van uitstoot benodigd is om toch binnen de grenswaarde te komen.